trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dofinansowanie badań nad testem immunodiagnostycznym COVID - 19 dla UAM w partnerstwie ze Szpitalem w Wolicy

  Współpraca Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w zakresie badań nad testem immunodiagnostycznym COVID-19. Jestem dumna, że nasz Szpital podjął tak ważną współpracę – informuje Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Międzywydziałowa grupa badawcza Centrum Zaawansowanych Technologii UAM otrzymała w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rekomendację do finansowania dalszych prac nad testem immunodiagnostycznym COVID-19. Zadaniem takiego testu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pacjent posiada odporność przeciwko koronawirusowi, którą mógł nabyć poprzez kontakt z patogenem.

  W ramach tego projektu partnerem UAM będzie Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza.

  Wartość dofinansowania projektu pt. "Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19" to prawie 2,7 mln zł. Działania zaplanowane w ramach projektu skupiać się będą na ulepszaniu testu, zastosowaniu nanotechnologii oraz dalszej optymalizacji procesów biotechnologicznych.

  • W ramach testów pilotażowych, przebadanych zostanie, co najmniej 200 pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 oraz 4000 osób z populacji ogólnej.
  • Równolegle prowadzone będą prace zmierzające do poszerzenia użyteczności diagnostycznej testu, zwiększenia czułości i specyficzności, obniżenia kosztów oraz zwiększenia skali produkcji komponentów testu.
  • Proponowany test będzie również kluczowy do przeprowadzenia walidacji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2.  Z tej perspektywy, precyzyjny test immunodiagnostyczny będzie niezwykle istotnym narzędziem do określenia ich skuteczności.
  • Ponadto, surowica osób z wysokim poziomem przeciwciał anty-SARS-CoV-2 możne zostać wykorzystana w terapii osób chorych na COVID-19.
  • W kontekście epidemiologicznym możliwe będzie określenie skali populacyjnej zakażenia wirusem.

  Realizacja projektu ze strony Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy polegać będzie na :

  • Dostarczaniu ekspertyz medycznych.
  • Dostarczaniu materiału biologicznego w postaci surowicy krwi ozdrowieńców oraz zaszczepionych pracowników.
  • Bezpośrednim udziale w badaniach naukowych i pogłębianiu wiedzy o stanie odporności humoralnej przeciwko zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w populacji chorych leczonych w tym podmiocie leczniczym oraz wśród zaszczepionych pracowników. Ten rodzaj odporności polega na uwalnianiu przeciwciał, które w obronie organizmu atakują potencjalnie niebezpieczne komórki.

   


  Galeria zdjęć: