trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Na Cmentarzu Junikowskim pożegnaliśmy prof. Andrzeja Marka Wyrwę

  Marszałek Marek Woźniaka uczestniczył dziś w ostatniej drodze prof. Andrzeja Marka Wyrwy (1955-2022), wieloletniego dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wybitnego badacza kultury średniowiecza, historyka i archeologa.

  – Nie tak się umawialiśmy, Panie Profesorze. Misja Lednica nie jest jeszcze zakończona, jest, niestety, tragicznie przerwana – powiedział dziś Marek Woźniak podczas pogrzebu na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. –  Wniósł Pan ogromny wkład w rozwój muzeum, w rozwój popularyzacji dzieła pierwszych Piastów. Był Pan osobą, która bardzo chciała, żeby piastowska historia Polski umocniła się w świadomości wszystkich Polaków. Osobą niezwykłej pasji i dociekliwości. Osobą, która zarażała umiłowaniem historii początków państwa polskiego i niezwykłymi pomysłami. Misja Lednica, piękne ukoronowanie Pana życia, pozostawi trwały ślad w postaci nowoczesnego muzeum, które będziemy jeszcze rozbudowywać.

  Profesor Wyrwa całe swoje życie naukowe związał z Instytutu,a  potem Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2008 r. kierował marszałkowskim Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Był pasjonatem i entuzjastą, budującym most między przeszłością a przyszłością, a szczególnie oddanym pielęgnowaniu pamięci piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Jego cierpliwość i dociekliwość, ogromna wiedza i szacunek do faktów przyczyniły się do zmiany postrzegania rangi Piastów w dziejach Polski. Doprowadził do weryfikacji dotychczasowego stanu wiedzy o przemianach kulturowych  wokół lednickiego jeziora. To jemu zawdzięczamy liczne i gruntowne badania archeologiczne i etnograficzne w tym rejonie, upowszechnienie wiedzy o roli Ostrowa Lednickiego w procesie kształtowania się państwa polskiego czy prace mające na celu nie tylko rozpoznanie, ale i dokumentację dziedzictwa archeologicznego i ochronę zabytków ruchomych przed tak zwanymi poszukiwaczami skarbów.  
  Imponujący jest zakres zainteresowań i aktywności Profesora, który prowadził m.in. interdyscyplinarne badania archeologiczno-historyczne, architektoniczne i przyrodnicze, koncentrujące się na epoce wczesnego średniowiecza w  Polsce i  Europie – ze szczególnym uwzględnieniem historii zakonu cysterskiego. W latach 2003-2016 był przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. Należał zresztą do licznych towarzystw naukowych, a także pełnił funkcję redaktora naczelnego „Studiów Lednickich”, wydawanych od 1989 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a poświęconych tematyce historii średniowiecza, etnografii Polski oraz zagadnieniom z zakresu nauk przyrodniczych. Od 1982 r. przez 26 lat kierował ekspedycją archeologiczną w  Łeknie. W jej trakcie odsłonięto relikty grodu, romańską rotundę i średniowieczny klasztor oraz zrekonstruowano liczne aspekty życia dawnych mieszkańców terenów obecnej Wielkopolski. Był prekursorem badań wieku materii nieorganicznej metodą spalania węgla C14 w zaprawach budowlanych. Zapamiętamy go jako autora około 600 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz ekspertyz.
  Zaledwie kilka tygodni temu została otwarta nowa i na wskroś nowoczesna, pod względem architektonicznym i merytorycznym, siedziba Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy – to ukoronowanie życiowej i zawodowej pasji Profesora. Powstało jedyne takie centrum wiedzy o Piastach – są tu nowe pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, biblioteka oraz sale edukacyjne i oczywiście ekspozycyjne.  A bogate zbiory archeologiczne eksponowane są w taki sposób, by dzięki „nowemu otwarciu” tego miejsca, historia była opowiedziana bardziej atrakcyjnie dla młodego odbiorcy.  Nie dziwi więc fakt, że Andrzej Wyrwa jako szef Muzeum nieraz odbierał „Izabelle” – nagrody za promowanie wielkopolskiej działalności muzealniczej oraz „Sybille” – nagrody za muzealne wydarzenia roku. On sam także był wielokrotnie doceniany i nagradzany. Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także naszą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. 
  Z kolei dzięki Jego inicjatywie i staraniom Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustanowił honorową Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego, która jest przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. 

   


  Galeria zdjęć: