trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ruszył projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy(Implementation of a Transeuropean Knowledge Voucher System)

  W dniach 9-10 czerwca 2009 r. w Brukseli odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” realizowany w ramach 7. Programu Ramowego. Liderem projektu, w którym Województwo Wielkopolskie jest jednym z 9 partnerów, jest Prowincja Północna Brabancja. Realizacja projektu przewidziana jest na 2 lata.

  Cele projektu

  Celem projektu jest stworzenie europejskiego systemu vouchera wiedzy, który umożliwi nawiązywanie współpracy oraz zainicjowanie pierwszych wspólnych projektów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami z jednego regionu a instytucjami naukowymi z innego regionu. Voucher wiedzy będzie kuponem, który uprawnia MSP do wykupienia w instytucji naukowej konsultacji bądź zlecenia badania o kreślonej wartości. Partnerzy mają nadzieję, że dzięki doświadczeniom zebranym w czasie realizacji pilotażowego systemu vouchera wiedzy uda się w przyszłości stworzyć europejski system działający na terenie całej Unii Europejskiej.

  Partnerzy projektu

  • Prowincja Północna Brabancja (Holandia)
  • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (Holandia)
  • Region Flandria (Belgia)
  • Instituto de la Mediana y Peqena Industria de Valencia (Hiszpania)
  • Ventano Innovazione (Włochy)
  • Miasto Monachium (Niemcy)
  • Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia)
  • Seinajoki Technological Centre (Finlandia)
  • Województwo Wielkopolskie (polska)
  • Dlaczego uczestniczymy w projekcie

  Województwo wielkopolskie kładzie duży nacisk na zwiększenie transferu wiedzy i technologii oraz umocnienie powiązań między sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami, służących rozwojowi gospodarczemu regionu. Chcąc stworzyć innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy władze regionu wspierają tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji we wszystkich branżach kluczowych dla rozwoju. Zwrócono jednak uwagę, że brak rozwiązań systemowych oraz narzędzi zachęcających do współpracy sektora B+R i MSP wpływa negatywnie na konkurencyjność regionu i hamuje jego innowacyjny rozwój. Problemem jest również niski stopień powiązań korporacyjnych oraz powiązań nauki z gospodarką. Dzięki wieloletniej, bardzo dobrej współpracy partnerskiej Województwa Wielkopolskiego oraz Prowincji Północna Brabancja (także w ramach sieci Innovation Aliance) nasz region podjął decyzję o włączeniu się w przygotowywany w ramach 7 Programu Ramowego projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy”, którego celem było przygotowanie pilotażowego systemy vouchera wiedzy umożliwiającego MSP z jednego regionu zakup badań lub konsultacji w instytucji naukowej z innego regionu. Władze regionu uznały, że voucher wiedzy może być doskonałym narzędziem inicjującym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w regionie i przyśpieszy transfer wiedzy.

  Kluczowe działania w ramach projektu

  Działania podejmowane w projekcie podzielone zostały na zadania:

  • zebranie ogólnych informacji nt. już funkcjonujących systemów voucherów wiedzy w celu oceny, które z nich mogą być najbardziej użyteczne przy tworzeniu systemu europejskiego,
  • stworzenie specyfikacji dotyczącej optymalnych wymagań dla funkcjonowania europejskiego systemu vouchera wiedzy, tak aby mógł on zostać zaimplementowany we wszystkich uczestniczących regionach. Musi on brać pod uwagę specyfikę już istniejących systemów oraz zróżnicowanie regionów pod względem gospodarczym i społecznym,
  • stworzenie odpowiednich narzędzi dla MSP oraz instytucji naukowych w celu zachęcenia ich od korzystania z systemu vouchera wiedzy,
  • na podstawie wcześniej zebranych informacji w partnerskich regionach uruchomiony zostanie pilotażowy system vouchera wiedzy. System opierać się będzie na faktycznych potrzebach MSP i możliwościach instytucji naukowych,
  • stworzenie sprawnego systemu oceny skuteczności wdrożonego projektu pilotażowego,
  • stały monitoring i ewaluacja systemu pilotażu pozwoli wypracować najskuteczniejszą formę europejskiego systemu voucherów wiedzy. Na podstawie zebranych doświadczeń stworzona będzie publikacja, w której znajdą się rekomendacje dla Unii Europejskiej,
  • prowadzenie działań promocyjnych w celu rozpowszechniania idei vouchera wiedzy w regionach partnerskich oraz w całej Unii Europejskiej.

  Budżet projektu

  Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego (SP4- Capacities).
  Całkowite dofinansowanie: 809.104,96 EUR
  Budżet Województwa Wielkopolskiego: 68.513,52 EUR

  Przewidywane rezultaty

  Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego systemu vouchera wiedzy w oparciu o doświadczenia regionów, które już u siebie takie systemy wprowadziły. Projekt pilotażowy ma przygotować podstawy do uruchomienia voucherów w wymiarze całej Unii Europejskiej. Projekt ma przede wszystkim dać skuteczne narzędzie regionom do inicjowania współpracy między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności i przyśpieszy transfer wiedzy.