Amadeus instytucją kultury


14 maja w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy w sprawie utworzenia – z dniem 1 czerwca 2014 roku - instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus". W wydarzeniu wzięli udział: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jolanta Wiśniewska i Henryk Cichecki, Członkowie Zarządu Polskiego Radia oraz Agnieszka Duczmal, Dyrektor Orkiestry „Amadeus".


Na mocy umowy Województwo Wielkopolskie oraz Polskie Radio – Spółka Akcyjna wyraziły wolę wspólnego utworzenia instytucji kultury, w ramach której prowadzona będzie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus". Obie strony zobowiązały się do współdziałania przy prowadzeniu i finansowaniu Orkiestry. - Orkiestra „Amadeus" zostanie wpisana do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ale będziemy wspólnie z Polskim Radiem odpowiedzialni za jej przyszłość. Instytucja zachowa też swoją nazwę, aby została zachowana ciągłość marki– poinformował Marszałek Marek Woźniak.


Strony umowy zgodnie postanowiły, że ich zaangażowanie finansowe w każdym roku działalności Orkiestry nie będzie mniejsze niż 900 tys. zł. Polskie Radio przekaże 1 mln 500 tys. zł na remont dotychczasowej siedziby Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus".

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że to szczęśliwy moment zakończenia rozmów z Polskim Radiem, które postulowało znalezienie nowej formy funkcjonowania Orkiestry „Amadeus", w oparciu o wsparcie samorządu regionalnego. – Uznaliśmy, że „Amadeus" jest marką Wielkopolski, instytucją, która przez wiele lat dała się poznać jako świetny wykonawca muzyki. To dobro Wielkopolski, które powinno trwać! – powiedział.

- Będziemy nadal dbać o nasz poziom, łączyć sztuki, pokazywać polską muzykę współczesną i dawną, aby być wizytówką Wielkopolski i Polskiego Radia – powiedziała Dyrektor Agnieszka Duczmal, dziękując Marszałkowi Markowi Woźniakowi i przedstawicielom Zarządu Polskiego Radia za wsparcie dla Orkiestry.

Marszałek Marek Woźniak zadeklarował także, że będzie zmierzał do zaplanowania w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 wkładu finansowego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1 mln 600 tys. zł na rzecz Orkiestry.

Zawarta 14 maja 2014 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Polskim Radiem SA umowa o utworzeniu instytucji kultury będzie stanowić podstawę podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus", z siedzibą w Poznaniu. Planowane jest wniesienie projektu tej uchwały na Sesję Sejmiku, która odbędzie się 26 maja 2014 roku.


Sejmik Województwa Wielkopolskiego już 27 stycznia 2014 r. (uchwała nr XLI/801/14) wyraził wolę utworzenia przez Województwo Wielkopolskie wraz z Polskim Radiem tejże instytucji kultury w Poznaniu. Ustalono, że zasady jej prowadzenia zostaną określone w umowie pomiędzy Województwem a Polskim Radiem.

Podpisanie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Polskim Radiem to efekt prac nad utworzeniem instytucji kultury, której podstawą organizacyjną i majątkową jest Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus"– Oddział w Poznaniu Polskiego Radia SA . Pierwszy list intencyjny w tej sprawie został podpisany jeszcze w 2010 roku.


Galeria zdjęć:

  • Amadeus instytucją kultury
  • Amadeus instytucją kultury
pdf    drukuj    drukuj