ESTRADA FOLKOLORU 2018 - Sośnie


4 sierpnia 2018 r., godz. 17.00 Sośnie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na cykl LETNICH ESTADY FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ. Podczas barwnych widowisk folklorystycznych prezentują się zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe, zespoły śpiewacze, obrzędowe i soliści. Integralną częścią Estrady Folkloru są targi sztuki ludowej, w trakcie których artyści – twórcy ludowi prezentują swój warsztat pracy rzeźba, haft, malarstwo, słomkarstwo, garncarstwo, kowalstwo, koszykarstwo, na szkle malowane. Estrady Folkloru w Choczu i Dobrzecu odbywają się w ramach Dożynek ParafialnoGminnych. Organizatorzy: Stowarzyszenie KulturalnoEdukacyjne PASIKONIK w Kocinie. Współorganizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Termin:
2018-08.04. 17:
Lokalizacja:
SOŚNIE pow. ostrowski, Stanica „Biały Daniel”
Organizator:
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne PASIKONIK w Kocinie

pdf    drukuj    drukuj