Wystawa czasowa "Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel - współistnienie wyznań"


Od 17.05 do 31.12.2017 roku można zwiedzać wystawę czasową „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań.” Muzeum Okręgowe w Lesznie Galeria Sztuki Muzeum, ul. Narutowicza 31. W 2017 roku przypada 500lecie reformacji. Muzeum Okręgowe w Lesznie z tej okazji przygotowało wystawę, która przedstawia protestanckie dziedzictwo Leszna i Śmigla. Obydwa ośrodki mają interesującą i bogatą historię, na którą wielki wpływ wywarli zwolennicy reformy Kościoła katolickiego. Materialne ślady ich kilkuwiekowej obecności towarzyszą nam do dziś i stanowią o pięknie i wyjątkowości obydwu miast. Wiele cennych dzieł kultury umysłowej wytworzonych przez naszych poprzedników – tych wielkich i tych niesłusznie zapomnianych przechowywane jest w archiwach, bibliotekach i muzeach. Często nie zdajemy sobie sprawy, kto współtworzył miejsca, które są naszym domem. Poprzez ponad 160 obiektów: rękopiśmienne dokumenty, książki, korespondencję, przedmioty będące dawniej wyposażeniem świątyń protestanckich, wizerunki duchownych i przedstawicieli wspólnot religijnych oraz widoki miejsc chcemy ukazać rolę i pozycję Leszna i Śmigla w dziejach protestantyzmu na ziemiach polskich oraz ich związki międzynarodowe. W miastach tych występowały najważniejsze nurty chrześcijaństwa doby reform: bracia czescy Leszno, luteranie Śmigiel, Leszno wraz z Zaborowem, kalwiniści Leszno i arianie Śmigiel. Na wystawie zostały zaprezentowane nie tylko te wspólnoty religijne oraz ich dzieje w poszczególnych miastach, ale i ukazane zostały wzajemne powiązania, zależności i konflikty, nade wszystko ich fenomen, który wyraża się w odmienności kulturowej tych ośrodków. Dla zilustrowania dziejów i dziedzictwa protestanckiego posłużyliśmy się zbiorami własnymi Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz szeregu instytucji Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Lesznie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Kościanie, Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka Gdańska PAN, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie i zbiorów prywatnych. Partnerami wystawy są: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN i Muzeum Ziemi Wschowskiej. Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej, które w tym samym terminie udostępniło ekspozycje o protestantyzmie we Wschowie. Serdecznie zapraszamy! Bilet wstępu: normalny 7 złulgowy 5 zł

Termin:
2017-10-11
Lokalizacja:
Galeria Sztuki Muzeum ul. Narutowicza 31
Organizator:
Muzeum Okręgowe w Lesznie

pdf    drukuj    drukuj