Departament Środowiska


Kompetencje departamentu

Departament w ramach kompetencji samorządu województwa realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska związane z kształtowaniem polityki ochrony środowiska oraz promocji zachowań ekologicznych i chroniących środowisko na terenie województwa.
Do podstawowych zadań Departamentu należy:

  1. Koordynowanie i sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością w zakresie prac geologicznych, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż w ramach kompetencji marszałka województwa jako organu administracji geologicznej oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji;
  2. Wykonywanie zadań związanych z reglamentacją korzystania ze środowiska, w tym związanych między innymi z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
  3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa na obszarze województwa oraz promocja działań proekologicznych;
  4. Wykonywanie zadań dotyczących opłat środowiskowych oraz obsługa baz danych;
  5. Prowadzenie spraw w zakresie gromadzenia, redystrybucji i windykacji należności od podmiotów korzystających ze środowiska.

Siedziba departamentu
Plac Wolności 18
61 – 739 Poznań
sekretariat - pokój 415
tel.: 61 626 64 00
fax: 61 626 64 01
e–mail: dsr.sekretariat@umww.pl

Dyrektor
Mariola Górniak
e-mail: mariola.gorniak@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu
Jarosław Sobczak
e-mail: jaroslaw.sobczak@umww.pl  

Zastępca Dyrektora Departamentu
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
e-mail: marzena.andrzejewska@umww.pl

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj