Departament Środowiska


Kompetencje departamentu

Departament w ramach kompetencji samorządu województwa realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska związane z kształtowaniem polityki ochrony środowiska oraz promocji zachowań ekologicznych i chroniących środowisko na terenie województwa.
Do podstawowych zadań Departamentu należy:

  1. Koordynowanie i sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością w zakresie prac geologicznych, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż w ramach kompetencji marszałka województwa jako organu administracji geologicznej oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji;
  2. Wykonywanie zadań związanych z reglamentacją korzystania ze środowiska, w tym związanych między innymi z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
  3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa na obszarze województwa oraz promocja działań proekologicznych;
  4. Wykonywanie zadań dotyczących opłat środowiskowych oraz obsługa baz danych;
  5. Prowadzenie spraw w zakresie gromadzenia, redystrybucji i windykacji należności od podmiotów korzystających ze środowiska.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległosci 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro X, część A, pokój 1048
tel.: 61 626 64 00
fax: 61 626 64 01
e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Mariola Górniak

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Jarosław Sobczak

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka

Geolog Wojewódzki
Eugeniusz Pluczyński

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj