Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!


 Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak byli współgospodarzami spotkania z okazji zakończenia modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec. Goście dotarli do Wągrowca specjalnym szynobusem w barwach Kolei Wielkopolskich, którego przejazd zapowiedział wznowienie w nowym rozkładzie jazdy regularnych połączeń na zmodernizowanej linii.

Nauczmy się cieszyć z tego, co jest już zrobione. Oddajemy dziś linię do Wągrowca, by ludzie mogli jeździć pociągami. Chcemy zachęcać Wielkopolan do kolei i pozyskiwać nowych pasażerów - podkreślił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
 
Marzy nam się model Park & Drive, a ta linia - nr 356 - może być taką właśnie nową jakością podróżowania - dodał Marszałek Marek Woźniak, który podziękował też Prezesowi PKP PLK za podjęcie dobrych decyzji dla Wielkopolski.
 
Modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap I.” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Konieczność wykonania modernizacji wynikała z pogłębiającej się degradacji istniejącej infrastruktury kolejowej. Na trasie istniało wiele ograniczeń prędkości od 20 do 40 km/h. Powodowało to znaczne wydłużenie czasu jazdy pociągów. Przed rozpoczęciem modernizacji pociągi z Poznania Głównego do Wągrowca jechały średnio 104 min. W rozkładzie jazdy na 2011/2012 podróż do tej miejscowości zostanie skrócona średnio o 21 min. a po wykonaniu całego zakresu prac średnio o 30 min. Do momentu skrócenia czasu przejazdu o pół godziny, pociągi na trasie Wągrowiec – Poznań, na niektórych przejazdach kolejowych będą musiały zwalniać do 20 km/h na godzinę. To rozwiązanie podwyższy bezpieczeństwo pasażerów i kierowców korzystających z drogi Poznań – Wągrowiec, która kilka razy przecina tor kolejowy. Kierowcy odzwyczaili się od widoku pociągów, które w czasie remontu, przez 6 miesięcy nie kursowały po tej linii. Ostateczne skrócenie czasu jazdy nastąpi po uruchomieniu LCS (Lokalne Centrum Sterowania – czyli skomputeryzowana nastawnia kontrolująca ruch pociągów) i włączeniu automatycznych przejazdów kolejowych. Niewykonanie remontu trasy kolejowej do Wągrowca groziło zamknięciem linii w 2015 r. 
 
Czas realizacji projektu: lata 2011 – 2013;
Wartość kosztorysowa projektu: 153 606 151,25 zł;
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 76,88 kosztów kwalifikowanych, tj. 95 651 827,88 zł. Zadanie jest także finansowane ze środków Funduszu Kolejowego i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
 
Głównym celem modernizacji jest podniesienie standardów technicznych tej ważnej dla regionalnych przewozów pasażerskich linii poprzez:
modernizację nawierzchni toru na długości 50,284 km od stacji Poznań Wschód do stacji Wągrowiec;
naprawę czterech obiektów inżynieryjnych;
przebudowę istniejących i budowę nowych peronów z dojściami przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych;
modernizację przejazdów kolejowo – drogowych;
budowę nowych przystanków osobowych Czerwonak Osiedle i Murowana Goślina Zielone Wzgórza;
zabudowę akustycznej informacji dla podróżnych;
budowę nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym nastawianych z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Wągrowcu;
budowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych;
przebudowę oświetlenia stacji, przystanków osobowych i przejazdów kolejowo – drogowych.
 
Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w czasie całkowitego zamknięcia linii, od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. został wykonany taki zakres prac, który pozwoli oddać przewoźnikom linię do eksploatacji w rozkładzie jazdy 2011/2012. 
 
Po zrealizowaniu całego zakresu prac budowlanych inwestycja przyniesie następujące efekty:
podniesienie prędkości jazdy pociągów pasażerskich do 120 km/h (skrócenie czasu jazdy o około 30 min.);
poprawa bezpieczeństwa ruchu szynowego i drogowego;
zwiększenie ilości kursujących pociągów;
możliwość połączenia transportu miejskiego i podmiejskiego;
podwyższenie standardu usług przewozowych;
poprawa komfortu podróży;
poprawa dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych;
ograniczenie hałasu.
 
 
Autor: UMWW/PKP PLK S.A. 
 

Galeria zdjęć:

  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
  • Linia kolejowa do Wągrowca jak nowa!
pdf    drukuj    drukuj