trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  Informacja o realizacji stypendium o charakterze socjalnym

   

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4326/2021 z 18 listopada 2021 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) oraz studentów uczelni państwowych.

  Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło ogółem 400 wniosków, z tego: 271 – uczniów (z tego: 267 pozytywnych i 4 negatywnych) oraz 129 – studentów (z tego: 127 pozytywnych i 2 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki respektując zapisy regulaminu stworzył listę na województwo wielkopolskie odpowiednio dla uczniów (Załącznik 1) oraz studentów (Załącznik nr 2).

  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów przeliczeniowych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  Za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 roku stypendium otrzyma 267 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) w kwocie 250 złotych miesięcznie (łącznie 1.000 zł), a za okres od 1 października do 31 grudnia 2021 roku 127 studentów w kwocie 300 złotych miesięcznie (łącznie 900 zł). 

  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

  1. UCZNIOWIE do 20 lutego 2022 roku
  2. STUDENCI do 20 marca 2022 roku

  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

   

  1. korespondencyjnie na adres:
   Departament Edukacji i Nauki
   Urzędu Marszałkowskiego
   Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34
   61-714 Poznań
   (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

   

  1. osobiście do Punktu kancelaryjnego-
   Urzędu Marszałkowskiego
   Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34
   Poznań

   

  Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.