trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki w roku szkolnym i akademickim 2022/2023 nadal będzie realizował program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.

  Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu (zgodnie z miejscem zameldowania – tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych).

  Stypendium ma charakter pomocy socjalny i przysługuje :

  • uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,
  • studentom I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.

   

  Stypendium jest przyznawane na rok szkolny 2022/2023.

  O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • uczą się lub studiują w trybie dziennym;
  • zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego;
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia;
  • uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
  • uczniowie – 4,21 (wniosek o stypendium – zgodnie z Załącznikiem nr 1),
  • studentów i słuchaczy – 4,01 (wniosek o stypendium – zgodnie z Załącznikiem nr 2);
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci – średni miesięczny dochód netto nie przekroczył 740,00 zł netto na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.

  Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w ramach plików do pobrania.