trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  Informacja o realizacji stypendium o charakterze socjalnym
   

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2949/2020 i Uchwałą nr 2950/2020 z 26 listopada 2020 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) oraz studentów uczelni państwowych.
   
  Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło ogółem 459 wniosków, z tego: 300 – uczniów (z tego: 292 pozytywnych i 8 negatywnych) oraz 159 – studentów i słuchaczy (z tego: 150 pozytywnych i 9 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki respektując zapisy regulaminu stworzył listę na województwo wielkopolskie odpowiednio dla uczniów (Załącznik i Załącznik 1) oraz studentów i słuchaczy (Załącznik nr 2).
   
  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów przeliczeniowych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
   
  Za okres od 1 września do 31 grudnia 2020 roku stypendium otrzyma 250 uczniów oraz 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) w kwocie 250 złotych miesięcznie, a za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 roku 150 studentów w kwocie 300 złotych miesięcznie. 
   
  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:
   
  A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2021 roku
  B. STUDENCI do 20 marca 2021 roku
   
  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

   

  1. korespondencyjnie na adres:
   Departament Edukacji i Nauki
   Urzędu Marszałkowskiego
   Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34
   61-714 Poznań

   (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),
    
  2. osobiście do Punktu kancelaryjnego
   Urzędu Marszałkowskiego
   Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34
   Poznań

   
  Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.