trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  Informacja o realizacji stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

   

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6073/2023 z 12 stycznia 2023 roku ustanowił na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym dla 192 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) i 73 studentów uczelni państwowych, stanowiącą kontynuację przyznanego stypendium w okresie od września/października  do  grudnia 2022 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wysokości stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, która od stycznia 2023 r. wynosić będzie odpowiednio dla:

  • uczniów 350 zł miesięcznie,
  • studentów 500 zł miesięcznie,

  co oznacza, zwiększenie:

  • uczniom o kwotę 100 zł miesięcznie,
  • studentom o kwotę 200 zł miesięcznie.

  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów przeliczeniowych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

  1. UCZNIOWIE do 20 lutego 2023 roku
  2. STUDENCI do 20 marca 2023 roku

  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

  1.       korespondencyjnie na adres:
  Departament Edukacji i Nauki
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

  2.       osobiście do Punktu kancelaryjnego-
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  Poznań

  Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

  Pliki do pobrania: