ŚRODOWISKO W RAPORCIE


Podobnie jak członkowie innych sejmikowych komisji, także radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas czerwcowego posiedzenia (które odbyło się w trybie zdalnym) dyskutowali nad „Raportem o stanie województwa” dotyczącym 2019 roku. Prezentację na temat dokumentu przedstawił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski. Członkowie komisji skupili się podczas dyskusji na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, zwracając uwagę na przykład na sposób prezentacji ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych częściach regionu czy też pytając o dane dotyczące procentowego udziału energii wytwarzanej w województwie ze źródeł odnawialnych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa w roku 2019. Podczas jego omawiania dyskutowano również nad bieżącym stanem wojewódzkich finansów, wpływem na nie pandemii koronawirusa oraz działaniami podjętymi przez władze regionu w celu zminimalizowania skutków tej sytuacji dla budżetu województwa. Radni zapoznali się również z projektem przyszłorocznego planu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.


Galeria zdjęć:

  • ŚRODOWISKO W RAPORCIE
pdf    drukuj    drukuj