Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz drugi ze statuetką w Konkursie „Zdrowy Samorząd”


Realizacja programu „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???” przyniosła Samorządowi Województwa Wielkopolskiego nagrodę w kategorii „Zdrowe Województwo” w III edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”. Statuetkę odebrała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzony program zakłada przebadanie 20 tys. uczniów klas 6 szkół podstawowych oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród 30 tys. rodziców i nauczycieli.

Marzena Wodzińska podkreśliła, że otrzymana drugi rok z rzędu nagroda jest potwierdzeniem racjonalnie realizowanej polityki zdrowotnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jej planowanie i wykonywanie jest rzetelne oraz dotyczy najważniejszych problemów zdrowotnych mieszkańców regionu, a wyróżnienie jest zawsze bodźcem do dalszej intensywnej pracy na rzecz zdrowia. 

Statuetki „Zdrowy Samorząd” przyznawane są w trzech kategoriach: Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat, Zdrowe Województwo. Wybierane i nagradzane są jednostki samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują w swoich społecznościach zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób. Należy podkreślić, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a do tegorocznej edycji zgłoszono 135 programów zdrowotnych, spośród których Kapituła kolejny raz wyróżniła Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W 2019 roku otrzymał nagrodę za „Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”.

Konkurs organizują redakcje Portalu Samorządowego oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia.


Galeria zdjęć:

  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz drugi ze statuetką w Konkursie „Zdrowy Samorząd”
  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz drugi ze statuetką w Konkursie „Zdrowy Samorząd”
pdf    drukuj    drukuj