Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2015 r.


Uchwała nr 133/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. -  pobierz

Załącznik nr 1 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -  pobierz

Załącznik nr 2 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych -  pobierz

pdf    drukuj    drukuj