trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

ENNEREG. Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii w Europie

  regions 20-20-20- logo

  ENNEREG „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii w Europie” (ang. Regions paving the way for a Sustainable Energy Europe) jest europejskim projektem realizowanym w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (ang. Intelligent Energy Europe Programme).

  inteligentna energia dla europy logo

  Koordynatorem projektu jest duńska firma Energy Consulting Network. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jest jednym z 17 partnerów projektu ENNEREG. Projekt ma na celu poprawę racjonalnego wykorzystania energii oraz jej odnawialnych źródeł poprzez wymianę informacji i doświadczeń oraz replikację dobrych praktyk pomiędzy partnerami z 12 europejskich regionów. Projekt ENNEREG ma stanowić przykład tego, jak działania regionalne mogą się przyczynić do osiągnięcia unijnych celów 3x20% do roku 2020 w zakresie ochrony klimatu, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Cele te polegają na:

  • zmniejszeniu ilości gazów cieplarnianych o 20%,
  • zmniejszeniu o 20% zużycia energii dzięki lepszej efektywności energetycznej,
  • zwiększeniu o 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii.

  Ostatecznym celem projektu ENNEREG jest ustabilizowanie i wspieranie sieci regionów w całej Europie – Regionów 20-20-20 – we wprowadzaniu Regionalnych Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii ang. Regional Sustainable Energy Action Plan (SEAPs)] i wdrażaniu Projektów Zrównoważonej Energii ang. Sustainable Energy Project (SEPs)].

  Projekt ENNEREG jest nastawiony przede wszystkim na opracowanie dokumentów planistycznych do aktualnej strategii energetycznej województwa, jak np.: Regionalny Plan Działania na rzecz Zrównoważonej Energii. Plan ten ma być wstępem do opracowania mniejszych lokalnych SEAPs przez miasta i gminy wstępujące do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów (ang. Covenant of Maorys), definiujących kompleksowy zakres prac zmierzających do osiągnięcia celów 3x20% do roku 2020. Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii będzie mógł być wykorzystany w kolejnej perspektywie finansowej przy definiowaniu nowego Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego i pomocny w kształtowaniu polityki energetycznej regionu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.regions202020.eu lub w ulotce projektowej (Ulotka ENNEREG).

  Wnioski wyciągnięte przez 12 Pionierskich Regionów ENNEREG będą połączone z wiedzą od innych regionów już rozwijających i wdrażających Regionalne Plany Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii i Projekty Zrównoważonej Energii. W czasie trwania projektu Pionierskie Regiony będą mogły:

  • wymieniać doświadczenie, dzielić się wiedzą i zasobami,
  • prowadzić i wspierać ich powielanie w całej Europie,
  • mieć dostęp do bazy wiedzy Dobrych Praktyk i Interaktywnego Przewodnika Inspiracji.

  Informacje z planów działań realizowanych w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy oraz Zrównoważonych Energetycznie Gmin (ang. Sustainable Energy Communities (SEC)) umożliwiają:

  • propagowanie i promowanie wśród społeczności lokalnych inicjatywy Porozumienie Burmistrzów (www.eumayors.eu),
  • zapoznanie się z ogólną wizją SEAPs na poziomie regionalnym,
  • bezpośrednie wsparcie dla społeczności na poziomie lokalnym odnośnie SEAPs,
  • powiązanie z działaniami i imprezami Managenergy (www.managenergy.net).

  Aby otrzymać prenumeratę elektronicznego Biuletynu Zrównoważonych Energetycznie Gmin (ang. Sustainable Energy Communities Newsletter) oraz uzyskać inne istotne informacje o Regionach 20-20-20, działaniach i wydarzeniach należy zarejestrować się pod adresem

  Przydatne linki:

  Biuletyn Zrównoważonych Energetycznie Gmin
  Rejestracja do projektu ENNEREG
  Intelligent Energy Europe
  Informacje o regione


  ENNEREG - Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii w Europie jest projektem współfinansowanym przez program Inteligenta energia – program dla Europy w ramach umowy nr IEE/09/250.661/S12.558228

  Odpowiedzialność za to opracowanie ponoszą wyłącznie autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ono stanowisko Komisji Europejskiej czy innych członków konsorcjum projektu ENNEREG. Ani Komisja Europejska, ani autorzy nie są odpowiedzialni za wykorzystanie informacji zawartej w niniejszym opracowaniu.