Przywracanie połączeń kolejowych w Wielkopolsce


Stopniowe odmrażanie gospodarki i otwieranie kolejnych sektorów usług i handlu, a w ślad za tym także wzrastająca potrzeba przemieszczania się wymaga korekty rozkładu jazdy wymuszonego pandemią i przywracania połączeń w regionie. Wszystko przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, zarówno podróżujących, jak i pracowników spółek kolejowych.


Wsłuchując się w głosy podróżnych, a także analizując wzrastającą frekwencję w pociągach, Organizator Przewozów tj. Województwo Wielkopolskie z dniem 14 czerwca 2020 r. przywraca część połączeń realizowanych na zlecenie Województwa przez Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO – informuje Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Do siatki połączeń powrócą lub zostaną wydłużone pociągi, których trasy wcześniej uległy czasowemu zawieszeniu lub skróceniu.

Jednocześnie informujemy, że część pociągów POLREGIO została przywrócona we wcześniejszych etapach, w porozumieniu z władzami samorządowymi sąsiednich województw.

Zapewniamy, że mając na uwadze dynamikę sytuacji przewoźnicy kolejowi każdego dnia przeprowadzają badania frekwencji w pociągach, co pozwala na dopasowywanie liczby połączeń oraz pojemności składów do rosnących potrzeb podróżnych na poszczególnych liniach. Zauważalny stopniowy powrót do codzienności sprzed okresu pandemii pozwala z optymizmem patrzeć na poprawę trudnej sytuacji w transporcie kolejowym – dodaje Wicemarszałek Jankowiak.

Prosimy wszystkich Pasażerów, aby przed planowaniem podróży szczegółowo zapoznali się z rozkładem jazdy na stronach przewoźników oraz oficjalnej stronie zarządcy infrastruktury www.portalpasazera.pl

Lista pociągów do pobrania dostępna na:

https://cloud.umww.pl/s/edYDSADFL74X9EK 

pdf    drukuj    drukuj