trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) w 2022 r.

    Uchwała nr 5353 /2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2022 roku wraz z ogłoszeniem - pobierz dokument