NOWE STATUTY


Sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki na swoim wrześniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał sejmiku w sprawie nadania statutów ośrodkom doskonalenia nauczycieli w Kaliszu i Poznaniu oraz centrom doskonalenia nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile. Jak tłumaczono, chodziło o ujednolicenie tekstów tych dokumentów po wcześniej dokonanych zmianach. Wniosek o wycofanie tych punktów z porządku obrad zgłosiła radna Łucja Zielińska, kwestionując kompetencje sejmiku do nadawania statutów oraz przywołaną w uchwałach podstawę prawną, jednak większość radnych nie podzieliła tych obiekcji.
Komisja zaopiniowała również pozytywnie projekty sejmikowych uchwał dostosowujących liczbę lat nauki w kilku placówkach oświatowych do wprowadzonych ostatnio zmian w systemie edukacji. Radni zapoznali się ponadto z wykonaniem budżetu województwa i WPF w I półroczu oraz zaopiniowali kilkanaście propozycji korekt w budżecie i WPF dotyczących zadań w dziedzinie oświaty.


Galeria zdjęć:

  • NOWE STATUTY
pdf    drukuj    drukuj