NOWE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE COVID-19


W czerwcu i w lipcu radni z sejmikowych komisji zapoznają się z projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. – Wśród pierwszych propozycji zmian tego dokumentu znalazły się m.in.: promowanie wiedzy w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – poinformowała 17 czerwca podczas obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Małgorzata Bartkowiak z Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW. Przez kilka najbliższych tygodni radni mogą jeszcze zgłaszać uwagi i propozycje korekt do tego dokumentu, a następnie (po przeprowadzeniu konsultacji) projekt trafi pod obrady sejmiku.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie kilkanaście wniosków o zmiany w budżecie na 2020 r., poparła pozytywną opinię dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz zapoznała się z raportem o stanie i mieniu województwa.


Galeria zdjęć:

  • NOWE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE COVID-19
pdf    drukuj    drukuj