MUZEUM W PANDEMII


Jak funkcjonuje Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które zrealizowało dofinansowany z WRPO 2014+ projekt dotyczący modernizacji części swoich obiektów? Z przygotowaną przez dyrekcję placówki prezentacją na ten temat zapoznali się 16 czerwca radni z sejmikowej Komisji Kultury. Pierwotnie planowali odwiedzić muzeum, jednak ze względu na zdalny charakter obrad nie było to możliwe. Podczas posiedzenia radni podkreślali, że od lat instytucja w Szreniawie należy do wyróżniających się muzeów podległych samorządowi województwa. Rozmawiano też o ograniczonych możliwościach pracy placówki w sytuacji pandemii, co szczególnie uderza w instytucję słynącą z organizowania masowych imprez plenerowych.
Radni omówili też i pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa za 2019 rok oraz szereg zmian związanych z przesunięciami w tegorocznym budżecie regionu w zakresie zadań związanych z kulturą. Komisja zapoznała się ponadto ze wstępnym projektem programu współpracy województwa z organizacjami samorządowymi na 2019 rok. Kilka poprawek do tego dokumentu zgłosił radny Filip Kaczmarek, który podkreślił, że wobec obecnej sytuacji epidemiologicznej należy uwzględnić w planie stosowne zapisy odnoszące się do tego faktu.
Podczas dyskusji poruszono też kwestię przebiegu prac i ustaleń z właściwymi instytucjami, dotyczących przygotowań do wykonania sztandaru województwa wielkopolskiego.


Galeria zdjęć:

  • MUZEUM W PANDEMII
pdf    drukuj    drukuj