KOMISJA POZYTYWNIE O BUDŻECIE


Przygotowująca opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu sejmikowa Komisja Rewizyjna spotkała się 4 czerwca, by przez kilka godzin analizować dochody i wydatki z regionalnej kasy w 2019 roku. Dyskutowano również o dwóch sprawach dotyczących Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu: o programie naprawczym placówki i wątpliwościach związanych z koncepcją budowy tam centrum rozwojowego (na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego), a także o zakończonej modernizacji Oddziału Gastroenterologii. Ostatecznie radni, wprowadzając szereg poprawek do zaproponowanego przez przewodniczącego komisji Zbigniewa Czerwińskiego projektu opinii, poparli go, podobnie zresztą jak wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu województwa.

Warto dodać, że było to pierwsze od lutego posiedzenie jakiejkolwiek sejmikowej komisji, podczas którego jej członkowie i zaproszone osoby spotkali się osobiście, a nie w trybie zdalnym.


Galeria zdjęć:

  • KOMISJA POZYTYWNIE O BUDŻECIE
pdf    drukuj    drukuj