Kaliskie organizacje otrzymają pieniądze na rehabilitację


Po Koninie przyszedł czas na Kalisz. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisała kolejną umowę na wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


W Kaliszu Marzena Wodzińska, Członek spotkała się z przedstawicielami organizacji, które otrzymały dofinansowanie na rehabilitację zawodową i społeczną. W Kaliskiem 14 organizacji otrzymało dotację na łączną kwotę 1.132 496,00, są to m. in.: Fundacja Wsparcie z Ostrowa Wlkp., Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z Kalisza, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” z Doruchowa, Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Spółka z o.o. z Wolicy, Stowarzyszenie „ Z miłości do dzieci” z Latowic.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w tym roku na to zadanie 4, 5 mln złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek, kompleksowe wsparcie dzieci, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu i mobilną rehabilitację na terenach wiejskich.


Galeria zdjęć:

  • Kaliskie organizacje otrzymają pieniądze na rehabilitację
  • Kaliskie organizacje otrzymają pieniądze na rehabilitację
pdf    drukuj    drukuj