trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek Marek Woźniak: Wielkopolska gospodarka wciąż odnotowuje wzrost, ale wymaga też naprawy

  *W środę 25 września Marszałek Marek Woźniak otworzył w Poznaniu obrady II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego oraz wręczył statuetki laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski”. *

  Marek Woźniak podczas powitalnego przemówienia przypomniał, że głównym celem dorocznej debaty jest zebranie przez Samorząd Województwa rekomendacji zgłaszanych przez wielkopolskich przedsiębiorców dotyczących regionalnej gospodarki. 

  – Chcemy się wsłuchać w to, co Państwa zdaniem trzeba zmienić i poprawić, bo nasza gospodarka  – wbrew bardzo dobrym  wskaźnikom – wymaga naprawy – zaznaczył Marszałek. – Możemy się pochwalić stałym wzrostem gospodarczym, wielkością PKB dającą nam już status tzw. kraju przejściowego w Unii Europejskiej, mamy najniższy w Polsce poziom bezrobocia, cieszymy się, że wciąż w Wielkopolsce wzrasta liczba firm i poziom nakładów inwestycyjnych.  Ale… 

  Marek Woźniak nie ukrywał – co pokazały prace nad Strategią Wielkopolska 2030 –  że regionalna gospodarka odnotowuje niskie wskaźniki dotyczące innowacyjności i całej sfery badawczo-rozwojowej (B+R), które trudno uznać za zadowalające. Dane te lokują Wielkopolskę nawet w drugiej połowie stawki województw – na 8, 10 miejscu. 

  – Uważam, że to jest problem – powiedział Marszałek. – Mamy potencjał naukowy i gospodarczy, ale formę relacji tych dwóch potencjałów trudno uznać za szczytową. Widać to wyraźnie w naszym konkursach adresowanych do kręgów naukowych i podmiotów gospodarczych w zakresie innowacyjności. Takich wniosków jest niewiele, a jeśli są, są niezadawalające. Brakuje w nich pomysłów na poziomie patentowym, które pozwolą otrzymać wsparcie i zmierzyć się ze światowym rynkiem. Podobnie jest u nas z aplikacjami do europejskiego programu Horyzont 2020, w którym można uzyskać pieniądze na badanie i rozwój. Pytanie, jak sobie z tym problemem poradzić.  Nasz samorząd jest otwarty, by podjąć dialog z przedsiębiorcami i zmierzyć się z tym tematem. Kongresowe panele są już taką próbą, ale nigdy dość dyskusji i szczerej, rzetelnej analizy, która pozwoli ustalić, co jest tym hamulcem, który oddala nas od liderów na rynku innowacyjności. 

  Także Wojciech Kruk, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Prezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, współorganizator wydarzenia, podkreślił potrzebę i rangę zwiększenia innowacyjności w wielkopolskich przedsiębiorstwach, zwłaszcza w kontekście wzrostu ich wydajności, a w konsekwencji konkurencyjności.  

  W takcie spotkania Marek Woźniak wręczył statuetki laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski”.  W edycji z 2018 r. nagrody w kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski” odebrali przedstawiciele firm Solar Networks Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. oraz  Zylia Sp. z o.o., a w kategorii „H₂ Wielkopolska” –  HHO-POWER inż. Damian Michalak. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 r.  promuje regionalne przedsiębiorstwa stosujące innowacyjne rozwiązania.

  Goście obecni w Sali Sesyjnej UMWW mogli też usłyszeć relację z pierwszych obrad Kongresu, który odbył się w poniedziałek w Koninie, gdzie prelegenci analizowali stan gospodarki i szukali dróg rozwoju dla Wielkopolski Wschodniej.  W Poznaniu mówili o nich Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina, Joanna Misiak-Kędziora – Wiceburmistrz Turku oraz Roman Byczyk – Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej. 

  Podczas poznańskiej debaty odbyły się dwa panele dyskusyjne: pierwszy pt. „Czwarta rewolucja przemysłowa – implikacje dla społeczeństwa i biznesu”, a drugi – „Stan obecny i perspektywy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej wielopolskich przedsiębiorstw”. 

  Kongres organizują wspólnie Wielkopolska Rada Trzydziestu, czyli przedstawiciele najważniejszych w naszym regionie organizacji gospodarczych, i Samorząd Województwa, który ją powołał jako organ doradczo-opiniotwórczy Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podczas dwóch spotkań – w stolicy Wielkopolski i co roku w innym mieście regionu – przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele świata nauki dyskutują na temat rozwoju wielkopolskiej gospodarki, a także przygotowują rekomendacje dla Samorządu Województwa. 

  Fot. UMWW

   


  Galeria zdjęć: