JESZCZE ROK NA LIKWIDACJĘ WZMiUW


„Termin zakończenia likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ustala się na 30 września 2020 roku” – tak brzmi zapis w projekcie uchwały sejmiku, którą podczas wrześniowych obrad pozytywnie zaopiniowali radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 roku zadania wojewódzkich zarządów melioracji (podlegających dotąd samorządom województw) przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie. Jak wyjaśniał radnym dyrektor WZMiUW w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, przedłużenie terminu likwidacji jednostki o 12 miesięcy jest konieczne, by zgodnie z wymogami prawa i zmienioną ustawą przekazać do nowego podmiotu wojewódzki majątek i nieruchomości. Wiele procedur jest też niezależnych od instytucji samorządu województwa, np. wykreślenie przez starostów wpisów w ewidencji gruntów, dotyczących władania danymi działkami przez WZMiUW.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także kilka projektów zmian w tegorocznym budżecie regionu oraz omówiła najważniejsze dane o wykonaniu budżetu województwa za pierwsze półrocze 2019 r.


Galeria zdjęć:

  • JESZCZE ROK NA LIKWIDACJĘ WZMiUW
pdf    drukuj    drukuj