trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Jak chronić i kształtować wielkopolski krajobraz

  Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego był gospodarzem odbywającej się 16 lutego 2021 roku konferencji „Audyt krajobrazowy - nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu”. Konferencja – w formie zdalnej – rozpoczęła cykl spotkań, włączających wszystkich interesariuszy w proces tworzenia ostatecznej formy dokumentu, jakim jest Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego. 
  Wicemarszałek Jankowiak przedstawił blisko 200 uczestnikom konferencji potrzebę ochrony i kształtowania krajobrazu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dokument sporządzany jest po raz pierwszy w historii regionu, a jego ustalenia będą nową formą polityki przestrzennej samorządu województwa. Będzie ona realizowana na poziomie regionalnym i lokalnym. 
  Z kolei Jowita Maćkowiak – Dyrektor naszego Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, przedstawiła zagadnienia audytu krajobrazowego oraz omówiła narzędzia prawne ochrony krajobrazu. Zwróciła także uwagę na złożoną procedurę formalno-prawną, której uczestnikami będą wielkopolskie miasta i gminy oraz instytucje, biorące udział w tworzeniu lokalnych i regionalnych dokumentów planistycznych. 
  W dalszej części konferencji autorzy dokumentu audytowego oraz zaproszeni goście omówili zagadnienia związane z praktycznymi i prawnymi aspektami sporządzania takiego dokumentu oraz sposobem wdrażania jego ustaleń. 

   


  Galeria zdjęć: