trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Wielkopolski w debacie nt. Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok

  Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok, którego konieczność opracowania wynika z art. 34a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport będzie przedmiotem debaty w ramach czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  Raport przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  Zgodnie z ww. ustawą, głos w debacie mogą zabrać mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 1 000 osób. Zgłoszenie zawierać musi dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

  Zgłoszenie należy przekazać najpóźniej do 21 czerwca 2024 r., do godziny 9:00, do sekretariatu Kancelarii Sejmiku lub pocztą tradycyjną (uwzględniony zostanie termin wpływu) na adres:

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego
  Kancelaria Sejmiku
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
   

  Podczas Sesji Sejmiku, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego umożliwi zabranie głosu mieszkańcom według kolejności otrzymanych zgłoszeń. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanowi o zwiększeniu tej liczby.