Aktualności Departamentu Organizacyjnego i KadrSzanowni Państwo, 30 września br. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego", który realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie 2/POKL/5.2.1/2013. Serdecznie dziękujemy naszym Prelegentom za interesujące wystąpienia oraz Gościom za przybycie i aktywne uczestnictwo w dyskusjach.   Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W trakcie swojej kariery zawodowej więcej
 

Jesteś członkiem organizacji pozarządowej lub pracownikiem administracji? Zastanawiasz się jak powinna wyglądać współpraca tych dwóch sektorów w Wielkopolsce? Wiesz co zmienić i jak? A może chcesz się tego dowiedzieć? Zgłoś się na spotkanie partycypacyjne! Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych na spotkania partycypacyjne dotyczące konsultacji standardów współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi. Przedstawione na każdym spotkaniu standardy, wskazówki oraz pomysły są efektem pracy więcej
 

program ramowy konferencji Poznań, 30 września 2014 r. Głównym celem konferencji „e-Usługi. Fikcja czy rzeczywistość?" było przedstawienie problemów polskiej e-Administracji, celów i założeń projektu „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego". W ramach wydarzenia wygłoszone zostanły prelekcje, które swoją tematyką obejmowały m.in. potrzebę elektronizacji usług świadczonych przez Urzędy Marszałkowskie w kontekście rozwoju polskiej administracji publicznej oraz dostępności tych usług dla obywatela.W drugiej części konferencji przedstawiony został więcej
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia. Będzie to już druga dwuletnia kadencja tego gremium. więcej
 

W myśl ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, przeprowadzenie zbiórki publicznej wymaga zgłoszenia w portalu zbiórek publicznych Zbiórki.gov.pl. Zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia w Urzędzie Marszałkowskim! Zgłaszający zbiórkę zobowiązany jest również zamieścić w portalu w wyznaczonych terminach sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek publicznych, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane w portalu ZBIÓRKI.GOV.PL przeznaczone są dla wszystkich obywateli, mając więcej
 

UCHWAŁA Nr 4963/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014 - pobierz Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4963/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego więcej
 

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 4875/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu więcej
 

Uchwała Nr 4625/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku - pobierz Ogłoszenie - Załącznik do Uchwały Nr 4625/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. - pobierzFormularz oferty - pobierzOświadczenie o braku zobowiązań publiczno prawnych - pobierzWzór sprawozdania więcej
 

Analiza danych zastanych oraz badania przeprowadzone przez ekspertów Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu wskazują na liczne wyzwania, które należy podjąć we współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a organizacjami pozarządowymi. Podniesienie jakości współpracy sprawia, że SWW oraz przedstawiciele NGO nie wykorzystują w pełni swojego potencjału kadrowego i merytorycznego, aby efektywnie rozwiązywać istniejące problemy społeczne. Odpowiedzią na aktualne wyzwania i potrzeby dotyczące współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i organizacjami pozarządowymi z Wielkopolski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 19 lutego 2014 roku o godzinie 9:30 w Sali PAN oddziału w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 17/19 odbędzie się spotkanie informacyjne z możliwością zadawania pytań. Spotkanie będzie dotyczyło ogłoszonego właśnie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2014 r. oraz regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Pierwszy z tematów zostanie zaprezentowany przez pracowników Regionalnego więcej
 

We wtorek 17 grudnia Samorząd otworzył swoje podwoje dla organizacji pozarządowych! Przedstawiciele III sektora mieli okazję przypatrzeć się ofercie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Już od godziny 10:00 Wzdłuż antresoli budynku WUW poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prezentowały swoje oferty współpracy. Zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat możliwości współpracy finansowej i pozafinansowej. Największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście pierwsza z wymienionych opcji. W tym celu można więcej
 

We wtorek 17 grudnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zapraszają przedstawicieli III sektora na Drzwi Otwarte dla organizacji pozarządowych. W programie między innymi:- zapowiedzi otwartych konkursów ofert na 2014 rok finansowanych przez Samorząd Województwa  Wielkopolskiego oraz innych form współpracy połączone z doradztwem w ich temacie,  - podsumowanie działań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji,- prezentacja sylwetek uczestników konkursu „Barwy Wolontariatu" połączona z wręczeniem więcej
 

Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 3734/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 roku – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 więcej
 

1 2 3 4