Aktualności GospodarczeW dniach 21-25 maja 2012 r. delegacja wielkopolskich przedsiębiorców i naukowców gościła z oficjalną wizytą w Autonomicznym Regionie Kurdystanu (Irak). Misji przewodniczył Pan Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli przedstawiciele firm: „AGRO-DANMIS” Gramowscy Sp.j., David Sp. z o.o., Delikatesy Mięsne „Prosiaczek”, Gold Lion Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA-TECHNIK Sp.j., H. Cegielski Poznań S.A., PTB Nickel Sp. z o.o., POZBUD T&R S.A., STOMIL-POZNAŃ S.A., więcej
 

W związku z wolnym miejscem, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający na targi ILA Berlin Air Show, które odbędą się w dniach 11-16 września 2012 r. Celem udziału Województwa Wielkopolskiego wraz z przedsiębiorcami w targach jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie zdolności promocyjnych przedsiębiorstw. Targi organizowane są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt więcej
 

Jak podnieść innowacyjność i konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw? Jak zapewnić naukowcom i przedsiębiorcom warunki do współpracy i transferu wiedzy? Odpowiedzią na te problemy mogą stać się przedsięwzięcia, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla naukowców w przedsiębiorstwach są szansą dla środowisk akademickich i biznesowych z Wielkopolski na lepsze poznanie swoich potrzeb, nawiązanie cennych kontaktów i zbliżenie nauki z przedsiębiorczością. Przedsięwzięcia umożliwiają odbycie miesięcznego (płatnego) więcej
 

W wyniku naboru oraz naboru uzupełniającego na misję gospodarczą do Iraku w dniach 21-25 maja br. zakwalifikowane zostały następujące przedsiębiorstwa:. 1. „AGRO-DANMIS” Gramowscy Sp.j., 2. David Sp. z o.o., 3. Delikatesy Mięsne “Prosiaczek”, 4. Gold Lion Sp. z o.o., 5. H. Cegielski Poznań S.A., 6. POZBUD S.A. 7. Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA-TECHNIK Sp.j., 8. PTB Nickel Sp. z o.o., 9. STOMIL-POZNAŃ S.A., 10. Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o., Misja gospodarcza zrealizowana zostanie w ramach projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, w ramach więcej
 

W związku z awarią sieci internetowej w naszym Urzędzie trwającą w trakcie terminu poprzedniego naboru, Departament Gospodarki przedłuża nabór do dnia 24 maja 2012 r., do godz. 15.00. Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie podpisanego formularza, warunków oraz projektu wizualizacji na adres e-mail: magdalena.noske@umww.pl oraz zwykłą pocztą. Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane! Prosimy o dokładne zapoznanie się ze więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem misji gospodarczej do Iraku, która odbędzie się w dniach 21-25 maja 2012 r. Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych. Gospodarka Iraku rozwija się w szybkim tempie. Mimo tego eksport z Polski do Iraku wynosi jedynie ok. 50 mln USD rocznie, a import z tego kraju jest praktycznie na poziomie zerowym. Władze Iraku planują, więcej
 

Dnia 10 maja 2012 r. zakończył się nabór na misję gospodarczą do Danii, która planowana jest w dniach 19-23 czerwca 2012 r. Misja gospodarcza skierowana jest dla przedsiębiorców z branży energetyki i automatyki, zainteresowanych zapoznaniem się z duńskimi rozwiązaniami z zakresu wytwarzania i wykorzystywania energii z alternatywnych oraz odnawialnych źródeł. Do udziału w misji zakwalifikowały się następujące przedsiębiorstwa: 1. EKOENERGIA- Raszków Sp. z o.o., 2. ELEKTROSERV - ZAP Sp. z o.o., 3. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem udziału samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium, które odbędą się w dniach 8 – 10 października 2012 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem udziału samorządów lokalnych/ stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych więcej
 

W dniach 23-27 kwietnia br. odbyła się misja gospodarcza do Gruzji, w której udział wzięli przedstawiciele branży spożywczej oraz IT: ALMA Spółka Akcyjna, Emtel System Sp. z o.o., FCH MIPAMEX – Magdalena Szafarz, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, PPHU MIPAMA IMPORT EKSPORT E.Z.SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, PROMEX IMPORT EXPORT Jan Przygocki. Misja została zorganizowana jako wydarzenie towarzyszące 6 edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Rozwoju Lokalnego, którego gościem honorowym był Pan Marek Woźniak, Marszałek więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem misji gospodarczej do Iraku, która odbędzie się w dniach 21-25 maja 2012 r. Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych. Gospodarka Iraku rozwija się w szybkim tempie. Mimo tego eksport z Polski do Iraku wynosi jedynie ok. 50 mln USD rocznie, a import z tego kraju jest praktycznie na poziomie zerowym. Władze Iraku planują, więcej
 

Departament Gospodarki UMWW zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w trzydniowym spotkaniu informacyjnym w ramach realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Tematyka spotkania informacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: definicja CSR, w szczególności definicja podana w normie ISO 26000; obszary CSR, szczegółowe omówienie 3 obszarów: środowisko, relacje z pracownikami, zaangażowanie społeczne; korzyści i szanse więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem misji gospodarczej do Danii, która odbędzie się w dniach 19-23 czerwca 2012 r. Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych. Szczególny nacisk położony będzie na zapoznanie się z duńskimi rozwiązaniami z zakresu wytwarzania i wykorzystywania energii z alternatywnych oraz odnawialnych źródeł. Dania jest światowym liderem w zakresie ochrony klimatu. Jej sukces polega na zapewnieniu więcej
 

Konkursy „Vouchery dla przedsiębiorstw” i „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” realizowane są w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Konkursy wpisują się w realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020. Wykorzystanie źródeł innowacji oraz zwiększenie współpracy firm oraz więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”. Konkurs, którego inicjatorem jest Komisja Europejska, kierowany jest do instytucji publicznych wspierających przedsiębiorczość. Do grona tych instytucji zaliczone zostały jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz ośrodki wsparcia, które realizują lub realizowały w okresie ostatnich dwóch lat projekty wspierające promujące rozwój przedsiębiorczości. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jest Regionalnym Punktem Kontaktowym, którego zadanie więcej
 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we współpracy z Marszałkami Województw organizują piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”.  Do udziału zapraszamy wszystkie wielkopolskie miasta i gminy. Organizowany pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka konkurs ma na celu wyłonienie i promocję terenów kompleksowo przygotowanych pod nowe przedsięwzięcia. Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział więcej
 

W drodze naboru uzupełniającego, do udziału w misji gospodarczej do Gruzji, organizowanej w dniach 23-27 kwietnia 2012 r., zakwalifikowane zostały następujące przedsiębiorstwa: 1. FCH MIPAMEX – Magdalena Szafarz 2. PROMEX IMPORT EXPORT Jan Przygocki Misja gospodarcza zrealizowana zostanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.   więcej
 

Departament Gospodarki informuje o przedłużeniu naboru uzupełniającego na misję gospodarczą do Gruzji, która odbędzie się w dniach 23 – 27 kwietnia br. Misja połączona jest z udziałem w Międzynarodowym Forum Gospodarczym Rozwoju Lokalnego, które odbywać się będzie w Tbilisi w dniach 25-26 kwietnia br. Misja skierowana jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorców, głównie z branży spożywczej oraz branży IT. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w misji jest doświadczenie we więcej
 

107 wniosków o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP spełniających kryteria regulaminowe wpłynęło w X edycji konkursu. Urzędy marszałkowskie zgłosiły ogółem 43 firmy oraz instytuty naukowo-badawcze i wdrożeniowe w następujących kategoriach: Innowacyjność – 12, Obecność na Rynku Globalnym – 12, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – 10; Zielona Gospodarka – 9. Tegoroczną, X edycję zainaugurował 12 stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powiedział m.in.: więcej
 

W związku z wolnymi miejscami Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający na misję gospodarczą do Gruzji, która odbędzie się w dniach 23 – 27 kwietnia br. Misja połączona jest z udziałem w Międzynarodowym Forum Gospodarczym Rozwoju Lokalnego, które odbywać się będzie w Tbilisi w dniach 25-26 kwietnia br. Misja skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców z branży spożywczej oraz branży IT. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w misji jest więcej
 

Do udziału w misji gospodarczej do Gruzji, planowanej w dniach 23-27 kwietnia 2012 r. zakwalifikowane zostały następujące przedsiębiorstwa: ALMA Spółka Akcyjna Emtel System Sp. z o.o. Mobile Box Spółka Akcyjna Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole PISIGMA SOFTWARE Sp. z o.o. PPHU MIPAMA IMPORT EKSPORT E.Z.SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA Misja gospodarcza zrealizowana zostanie więcej
 

« Poprzedni 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 31 Następny »