DOSTĘPNI NA SZLAKU


Audyt zatytułowany „Analiza dostępności atrakcji Szlaku Piastowskiego” był realizowany przez naukowców na zlecenie samorządu województwa. Sprawdzono 33 takie miejsca w Wielkopolsce. Wyniki tego badania prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz omówiła podczas czerwcowego – odbytego w trybie zdalnym – posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Badano dostępność wspomnianych atrakcji dla takich grup odbiorców, jak np. rodziny z dziećmi czy osoby z różnymi formami niepełnosprawności. Założone kryteria obiekty spełniały w różnym stopniu – od takich, które można pochwalić w niemal stu procentach (jako pozytywny przykład podawano np. Bramę Poznania), po miejsca mające wiele do poprawy. Audyt zawiera m.in. zalecenia, które odpowiedzialnym za takie miejsca mają pomóc w zwiększeniu ich dostępności.
Komisja zapoznała się również z informacjami o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu województwa (przyjmując pozytywną opinię w tej sprawie), o stanie mienia województwa, a także z prezentacją omawiającą coroczny raport o stanie województwa.


Galeria zdjęć:

  • DOSTĘPNI NA SZLAKU
pdf    drukuj    drukuj