Stanowisko ds. Kombatantów


Stanowisko ds. Kombatantów - jego zadaniem jest:

  • działanie zmierzające do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych przy realizacji działań, zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (Dz. U. z 2002 r., nr 92, poz. 753)
  • działanie zmierzające do integracji środowisk byłych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz koordynacji ich funkcjonowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 693 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych (Dz. U. z 2015 roku poz. 1156). 

 

Kontakt
Teresa Masłowska
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
parter, budynek C, pokój 31 A
tel.: 61 626 66 81
teresa.maslowska@umww.pl

 

1. Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
2. Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych


pdf    drukuj    drukuj