Dane kontaktowe


Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań tel. 61 626 64 00, fax. 61 626 64 01
 

WYDZIAŁ OPŁAT I BAZ DANYCH O ŚRODOWISKU DSR-V

Kontakty do poszczególnych pracowników zajmujących się konkretną tematyką znajdują się w "plikach do pobrania". Wybierając numer telefonu do pracownika (rubryka "numer telefonu") należy go poprzedzić 61 626 6...

  • Oddział opłat za korzystanie ze środowiska - opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczanie odpadów na składowisku, i magazynowanie odpadów oraz opłaty podwyższone
  • Oddział baz danych o środowisku - wojewódzki system odpadowy (WSO), opłata produktowa, gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłata za wprowadzanie baterii i akumulatorów do obrotu, wojewódzka baza danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA)

 


pdf    drukuj    drukuj