Informacje dla gmin i powiatów


Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017


Sprawozdanie Oś-4g i Oś- 4p
Dnia 11 maja 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz.837).

Terminy sprawozdań
Sprawozdania Oś-4g - 9 luty 2018 r.
Sprawozdania Oś-4p - 9 luty 2018 r.


Formularze

  • Formularz Oś-4g za 2017 rok, załącznik nr 1 do sprawozdania wraz z objaśnieniami
    (pliki do pobrania - w dolnej części strony)
  • Formularz Oś-4p za 2017 rok, załącznik nr 1 do sprawozdania wraz z objaśnieniami
    (pliki do pobrania - w dolnej części strony)

Uwaga: Załącznik Nr 1 należy przedłożyć do 16 sierpnia 2018 r. do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska oraz do wiadomości właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego.


pdf    drukuj    drukuj