Informacje dla gmin i powiatów


Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016


Sprawozdanie Oś-4g i Oś- 4p
Dnia 23 października 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz.1722).

Terminy sprawozdań
Sprawozdania Oś-4g - 10 luty 2017 r.
Sprawozdania Oś-4p - 10 luty 2017 r.


Formularze

  • Formularz Oś-4g za 2016 rok, załącznik nr 1 do sprawozdania wraz z objaśnieniami
    (pliki do pobrania - w dolnej części strony)
  • Formularz Oś-4p za 2016 rok, załącznik nr 1 do sprawozdania wraz z objaśnieniami
    (pliki do pobrania - w dolnej części strony)

Uwaga: Załącznik Nr 1 należy przedłożyć do 16 sierpnia 2017 r. do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska oraz do wiadomości właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego.

Osoby do kontaktu:

Dorota Filip - Jastrzębska tel.: 61 626 64 17

Justyna Rydlewska tel.: 61 626 64 71


pdf    drukuj    drukuj