Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – Jakość powietrza to jakość życia”


jakosc powietrza to jakosc zyciaDepartament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – „Jakość powietrza to jakość życia”.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz klas 2 i 3 gimnazjów.

Tematem III edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest walka ze smogiem.

Przedmiotem III edycji Konkursu jest wykonanie ulotki propagującej walkę ze smogiem zawierającej m.in. stan faktyczny, a stan oczekiwany; zachowania szkodzące środowisku, sprzyjające jego poprawie; podejmowane działań w celu poprawy jakości powietrza:

 • ulotka w formie papierowej powinna mieć dwie strony formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm) – orientacja pionowa,
 • ulotka musi zawierać logotyp: „JAKOŚĆ POWIETRZA TO JAKOŚĆ ŻYCIA” dostępny do pobrania ze strony: www.umww.pl w zakładce Urząd – Departament Środowiska – Konkursy pod hasłem: Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – „Jakość powietrza to jakość życia”. Logotyp należy umieścić na pierwszej stronie ulotki, minimalne wymiary logotypu: 4,06 cm na 3,21 cm.
 • forma zapisu ulotki - zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) – w oryginalnej wielkości wydruku (1:1), w formacie TIFF, jpg lub pdf, w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Czas trwania III edycji Konkursu od 5 lutego 2018 r. (data ogłoszenia) do 30 marca 2018 r. (ostateczny termin składania prac).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

  a. zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”, III edycja – „Jakość powietrza to jakość życia”, w tym wieńczącej Konkurs uroczystej Gali w dniu 12 czerwca 2018 r. w Sali 1.1, Pawilon 14, Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
  b. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  c. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  d. archiwizacji.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwo, poprzez przystąpienie do Konkursu, zgody.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-c oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę.
 6. Podanie danych osobowych jest:

a. w przypadku osoby podpisującej zgłoszenie oraz osoby wskazanej do kontaktu - warunkiem udziału w konkursie i Gali, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa,
b. w przypadku innych osób – dobrowolne.

 1. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych.
 2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

pdf    drukuj    drukuj