Dokumenty do pobrania


 1. Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - pobierz
 2. Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 - pobierz
 3. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza - pobierz
 4. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna - pobierz
 5. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 - pobierz
 6. AKTUALIZACJA - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (harmonogram) - pobierz
 7. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM1O - pobierz
 8. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów - pobierz
 9. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONA- pobierz
 10. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONApobierz
 11. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Kalisz w woj. wielkopolskim - UCHYLONA - pobierz
 12. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w woj. wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 13. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: pilsko-złotowskiej (strefa powiat pilski) w woj. wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 14. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon - pobierz
 15. Program ochrony powietrza dla strefy – miasto Leszno w województwie wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 16. Program ochrony powietrza dla strefy - powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 17. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz - UCHYLONA
 18. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P - pobierz
 19. Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2023 - pobierz
 20. Raport za lata 2011-2012 z Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego -pobierz
 21. Raport za lata 2013 – 2014 z Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 - pobierz
 22. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. - pobierz 
 23. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego za lata 2011 – 2013 - pobierz
 24. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej - pobierz
 25. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
 26. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz - pobierz
 27. Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
pdf    drukuj    drukuj