Pięknieje wielkopolska wieś (JST) – VIII edycja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4774/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. ogłosił VIII edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020", na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.

Konkurs obejmuje wszystkie sołectwa (gminy) uczestniczące w programie.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl
tel. kontaktowy:
61 626 65 29 lub
61 626 65 28


pdf    drukuj    drukuj