Wielkopolskie Dni Energii (WDE)


Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca. W latach 2012-2015 odbyły się już cztery edycje tej inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym trzy z nich uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu. Każda edycja dedykowana jest jednemu z tych zagadnień w szczególności.

Dotychczas zadanie było zrealizowane przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią Sp. z o.o. oraz Wielkopolskim  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wielkopolskie Dni Energii w formie festynu rodzinnego, gdzie dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, a dorośli uzyskać porady energetyczne towarzyszą zwykle imprezom i targom rolniczym odbywającym się na terenie naszego województwa.


pdf    drukuj    drukuj