Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka imponuje. Trwają roboty instalacyjne i montaż elewacji


Bryła budynku powstającego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka nabrała ostatecznego, imponującego kształtu. „Patrzeć, jak rośnie nasz szpital dziecięcy w Poznaniu, to wielka frajda! Zapraszam na raport z placu budowy” – zachęca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Trwają roboty instalacyjne w środku obiektu i montaż elewacji. Generalny wykonawca prowadzi aktualnie prace związane z zagospodarowaniem terenu wraz z drogami wewnętrznymi. Na 7 kondygnacjach o łącznej powierzchni użytkowej 30 tys. m kw. znajdzie się 2 tysiące pomieszczeń. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach dziewięciu oddziałów. Jednoosobowe sale (każda z własnym węzłem sanitarnym) przeznaczone będą dla 354 dzieci i ich opiekunów. Projekt przewiduje zastosowanie nowatorskich rozwiązań medycznych, tak aby zapewnić dzieciom z całej Wielkopolski opiekę na najwyższym poziomie. W szpitalu znajdzie się pierwszy w Wielkopolsce SOR dziecięcy. To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, które powstaje przy ul. Wrzoska w Poznaniu, w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, ma być jednym z największych tego typu ośrodków w Polsce. Prace przy tej marszałkowskiej inwestycji nie ograniczają się do samego budynku szpitalnego. Przez półtora roku krajobraz okolicy uległ diametralnej zmianie. Trwa przebudowa ulicy Wrzoska wraz z całą infrastrukturą – ulica ta będzie drogą dojazdową do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka i szpitala MSWiA. Powstają m.in. nowe chodniki i pętla autobusowa. Te prace mają potrwać do końca 2020 roku.

Projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” realizowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu WRPO 2014+. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 426 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 338 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 237 mln zł i wsparcie ze środków krajowych w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego - ponad 101 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego inwestycję prowadzi spółka Szpitale Wielkopolski. Wykonawcą jest Warbud.

O tym, jak duża jest to inwestycja, świadczą dane techniczne dotyczące budowy WCZD:

• Branża budowlana:
- ok. 28500 m3 wylanego betonu konstrukcyjnego
- wmontowano ok. 3500 ton stali zbrojeniowej

• Branża sanitarna:
- 32 tys. m2 kanałów wentylacyjnych
- 18 tys. m2 ogrzewania podłogowego
- 26 km rurociągów dla instalacji grzewczych i chłodzących
- 7,5 km rurociągów klimatyzacji.
- 16 km - rurociągów miedzianych gazów medycznych zasilających ponad 1000 punktów poboru
- 30 km rurociągów zimnej i ciepłej wody użytkowej
- 3,5 tys. przyborów wodnych
- 9 km – wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
- 720 m rurociągów poczty pneumatycznej i 27 szt. stacji poczty

• Branża elektryczna:
- Ponad 325 rozdzielnic elektrycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych
- 12 km koryt elektrycznych i teletechnicznych
- Ponad 290 km kabli i przewodów elektrycznych
- Ponad 240 km okablowania strukturalnego i telekomunikacyjnego
- Ponad 4100 czujek dymu Systemu Sygnalizacji Pożaru
- Ponad 1930 głośników Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego
- Ponad 420 kamer Systemu Telewizji Dozorowej
- Ponad 4 km kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej na terenie zewnętrznym przy budynku.

 


Galeria zdjęć:

  • Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka imponuje. Trwają roboty instalacyjne i montaż elewacji
pdf    drukuj    drukuj