trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

UNIJNE PIENIĄDZE W WALCE Z PANDEMIĄ

    Sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, która obradowała 15 września, rozpatrywała m.in. informację o realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w zakresie wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprawozdanie (liczba konkursów, umów z beneficjentami, kwoty wsparcia) zawierało też rubrykę podsumowującą fundusze z EFS przeznaczone na walkę ze skutkami COVID-19. Jak wyjaśniała dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWW Sylwia Wójcik, kluczowe były dwa zadania, warte odpowiednio 38,8 mln zł oraz 36,5 mln zł. Za te pieniądze samorząd województwa i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu kupiły m.in. sprzęt dla szpitali, środki ochrony osobistej dla personelu, materiały i usługi do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa. Wsparcie otrzymały zarówno szpitale wojewódzkie, jak i powiatowe, a także samorządy prowadzące placówki pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej.

    Oprócz tego radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu województwa i WPF za pierwsze sześć miesięcy 2021 roku oraz pozytywnie zaopiniowali propozycje korekt w planie wydatków na 2021 rok.


    Galeria zdjęć: