trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022 pod nazwą: "Organizacja akcji "Weekend na Szlaku Piastowskim””

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
  Załącznik – ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument

  Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2022 - pobierz dokument
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2022 - pobierz dokument
  3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami 2022 - pobierz dokument
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2022 - pobierz dokument
  5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2022 - pobierz dokument
  6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
  7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
  8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
  9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
  10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz dokument
  11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument