trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

KULTURA ZA KULISAMI

    Program „Kulisy kultury” został przez samorząd województwa po raz pierwszy zaproponowany wielkopolskim JST w 2021 roku. Projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego uwzględnionym w tym programie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury na jej wrześniowym posiedzeniu. Wsparcie województwa otrzymało kilkadziesiąt samorządów z całego regionu. Dzięki tym środkom (połowę daje województwo, połowę dokłada beneficjent) możliwe będzie wykonanie najpilniejszych remontów w obiektach służących celom kulturalnym w gminach.

    Jak wskazywał podczas posiedzenia komisji jej przewodniczący i inicjator stworzenia programu Henryk Szopiński, to przedsięwzięcie wykazało, że potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Z kolei pomoc województwa często powoduje mobilizacje gmin do podjęcia odkładanych nieraz latami prac w obiektach kulturalnych. Podczas dyskusji rozmawiano również o kształcie i ewentualnych korektach programu w jego kolejnych edycjach.

    Ponadto radni zapoznali się z przedstawionymi przez skarbnik województwa informacjami o przebiegu wykonania regionalnych finansów w I półroczu. Zaopiniowali również szereg zmian w budżecie i WPF dotyczących podległych samorządowi województwa instytucji kultury. O niektórych z nich rozmawiano z obecnymi na posiedzeniu dyrektorami muzeów w Kaliszu i Lewkowie oraz na Lednicy.


    Galeria zdjęć: