trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs "Cztery pory roku z OZE” – edycja na rok szkolny 2023/2024

  Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu. W ramach tegorocznej edycji Wielkopolskich Dni Energii 2024 (WDE 2024) przeprowadzone zostaną dwa wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas IV-VI i VII – VIII szkół podstawowych  położonych na terenie województwa wielkopolskiego:

  1. Wojewódzki konkurs ekologiczny pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;
  2. Wojewódzki konkurs ekologiczny pn. „Cztery pory roku z OZE” dla  uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

  Konkursy pn. „Cztery pory roku z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.

  Konkurs skierowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „Cztery pory roku z OZE” oraz do swojego regionu. Uczniowie klasy VII-VIII szkół podstawowych w ramach konkursu mają za zadanie w pierwszym etapie rozwiązać test z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii i wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza na rok 2025 na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do ww. nazwy konkursu i swojego regionu. Trzy najlepsze prace w danej szkole przechodzą do etapu wojewódzkiego, w którym w ramach podziału na subregiony zostaną wyłonieni laureaci miejsc 1-3. Mogą także zostać przyznane wyróżnienia.

  Kapituła konkursów przedstawi listę rankingową najlepszych prac, na podstawie której Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego). Wszyscy laureaci (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Szkoły, do których uczęszczają Laureaci, otrzymują, na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa, nagrody finansowe, których wysokość uzależniona będzie od miejsc zajętych przez Laureatów.

  Zgodnie z regulaminami konkursów nabór zgłoszeń szkół trwa do 29 lutego 2024 r., natomiast termin nadsyłania zwycięskich prac konkursowych wyłonionych na etapie szkolnym mija 15 kwietnia 2024 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 maja 2024 r.

  Prosimy o przesyłanie zgłoszeń szkół (załącznik nr 1 do Regulaminów konkursów) w formie elektronicznej na adres e-mail: wde@umww.pl

  Szczegółowych informacji na temat wojewódzkich konkursów ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:00 pod numerami telefonów: +48 (61) 626 65 12

  Informacje dotyczące konkursu również znajdują się w plikach do pobrania.