trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ

  Podczas zdalnych, majowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, radni pozytywnie zaopiniowali m.in. projekt uchwały w sprawie dofinansowania z budżetu województwa samorządów ubiegających się o granty w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

  Przypomnijmy, że jeden beneficjent może otrzymać maksymalnie 70 tys. zł, a głównym celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców mniejszych miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

  – Do tegorocznej odsłony przedsięwzięcia, stanowiącej część programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, zgłoszono łącznie 243 wnioski – informował Szymon Wdowczyk, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. – 4 z nich wycofano, 13 odrzucono podczas oceny formalnej i ostatecznie po merytorycznym przeglądzie 226 aplikacji utworzono listę rankingową zawierającą 175 projektów.

  Zarząd województwa zatwierdził listę rekomendowanych do dofinansowania, komisja poparła ten wniosek, a finalną decyzję o przyznaniu wsparcia (rekordowe niemal 9,4 mln zł na 175 zadań) podejmie 29 maja sejmik.

  Ponadto komisja zapoznała się z kilkoma informacjami: raportem o stanie województwa, sprawozdaniem z realizacji budżetu regionu za 2022 rok, danymi o bilansie samorządowego mienia, podsumowaniem ubiegłorocznego programu współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi.


  Galeria zdjęć: