trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DOBRY ROK W KULTURZE

    Dobre dla wielkopolskiej kultury wiadomości wynikały z analizy podsumowań dotyczących 2022 roku w regionie, którymi zajmowała się – obradująca online 16 maja – sejmikowa Komisja Kultury.

    Radni zapoznali się z raportem o stanie województwa za 2022 rok oraz z informacjami o mieniu i wykonaniu budżetu regionu w minionych dwunastu miesiącach. Jak zauważył przewodniczący komisji Henryk Szopiński, 2022 przyniósł rekordowy budżet na kulturę, sięgający niemal 183 mln zł. Z kolei w raporcie o stanie województwa odnotowano wzrost odsetka osób korzystających w Wielkopolsce z dóbr kultury (ten wskaźnik wynosi 64 na 1000 mieszkańców). W podsumowaniu komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2022 rok.

    Ponadto radni zaopiniowali propozycje zmian budżetowych, w tym dotyczących m.in. podwyżek płac w marszałkowskich instytucjach kultury oraz pomocy tym podmiotom w zrekompensowaniu rosnących kosztów bieżącego utrzymania, np. ze względu na wzrost kosztów energii. Komisja poparła też projekt uchwały dotyczący przekazania pomocy finansowej tym JST, które mają już gotową dokumentację i wyłonionych wykonawców prac w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu „Kulisy kultury”. Radni zapoznali się również z informacjami o wykonaniu w 2022 roku programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.


    Galeria zdjęć: