trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DŁUŻSZE PROJEKTY

    Obradująca (w trybie online) 18 stycznia sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski dotyczące zmian w budżecie województwa i w wieloletniej prognozie finansowej regionu. Oba dotyczyły – jak tłumaczył radnym podczas komisyjnych obrad dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Grzegorz Grygiel – wydłużenia projektów realizowanych pod auspicjami tej podległej samorządowi województwa instytucji. W pierwszym przypadku chodziło o przedsięwzięcie pn. „Włącznik innowacji społecznych” i wydłużenie jego realizacji, poprzez zabezpieczenie niemal pół miliona złotych na dotacje dla innowatorów w 2023 roku. W drugim projekcie (o nazwie „Azymut – Samodzielność”) pozytywnie zaopiniowano wyrażenie zgody na przedłużenie o dwa miesiące w 2023 roku funkcjonowania specjalnego mieszkania dla osób ze spektrum autyzmu w Koninie.

    Ponadto członkowie komisji podsumowali poprzednie dwanaście miesięcy swoich prac, przyjmując stosowne sprawozdanie za 2022 rok. Podczas dyskusji zwracano uwagę, że z przyjętego dokumentu wynika, jak wiele projektów z szeroko rozumianego obszaru polityki społecznej samorząd województwa prowadzi, w tym zwłaszcza przy udziale wspomnianego ROPS.


    Galeria zdjęć: