trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

  Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie: 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną), zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 2 kwietnia 2019r.

  Beneficjentem jest Województwo Wielkopolskie (Samorząd Województwa Wielkopolskiego).

   

  Opis Projektu:

  Projekt pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, zrealizowany został w latach 2018-2022.

  Projekt polegał na wybudowaniu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (obecna nazwa: Wielkopolskie Centrum Pediatrii) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz nabyciu jego wyposażenia.

  Koncepcja nowego szpitala zakładała, że będzie on prowadził działalność, uwzględniającą zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych, przejętą z istniejącego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który hospitalizuje rocznie ok. 19 000 pacjentów w wieku do lat 18.

  Dodatkowo Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przejęło działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, który znajdował się w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakresie rehabilitacji dzieci.

  Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (obecnie: Wielkopolskie Centrum Pediatrii) usytuowane jest w Poznaniu przy ul. Adama Wrzoska 1 na działce nr 2/29 (ark. 27, obr. Golęcin).

  Obszar przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje od północy z obiektami Szpitala Wojewódzkiego oraz od południa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

  Powierzchnia netto wynosi: 35 925,62 m2, przy powierzchni zabudowy niespełna 6.000 m2.

  W szpitalu znajduje się ponad 2 tys. pomieszczeń. Szpital jest siedmiokondygnacyjnym budynkiem (-1, 0, +1, +2, +3, +4, +5) z 354 łóżkami w jednoosobowych salach z własnym węzłem sanitarnym i miejscem dla opiekuna. Łącznie w szpitalu pediatrycznym zaplanowano: 354 łóżka.

  Do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Wielkopolskiego Centrum Pediatrii) przeniesione zostały oddziały i poradnie zlokalizowane w placówkach przy ul. Krysiewicza, ul. Nowowiejskiego oraz ul. Spornej w Poznaniu.

  W ramach inwestycji utworzony został Pediatryczny Szpitalny Oddział Ratunkowy dla najmłodszych mieszkańców Wielkopolski, którego nie było w województwie wielkopolskim.

  Nowy obiekt powstał w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu posiadającego własne lądowisko dla helikopterów, w oparciu o istniejące warunki komunikacyjne i uzbrojenie terenu.

  Ponadto, zapewniono 425 miejsc postojowych w ramach trzech parkingów, a także miejsca rekreacji dla pacjentów.

   

  Cele Projektu:

  Celem Projektu jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

  Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawi się stan infrastruktury zdrowotnej w zakresie opieki nad dziećmi, a także zwiększy się liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury.

   

  Finansowanie Projektu:

  Całkowite nakłady poniesione na realizację Projektu wyniosły: 457 587 644,05 zł, z czego kwota dofinansowania to 352 693 591,47 zł w tym:

  • 251 305 977,79 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:,
  • 101 387 613,68 zł - środki budżetu państwa.

  Pozostałe nakłady finansowe Projektu w wysokości 104 894 052,58 zł pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


  Galeria zdjęć: