ANALIZUJĄ BUDŻET


Komisja Rewizyjna sejmiku, jak zawsze w okresie poprzedzającym sesję absolutoryjną, analizuje wykonanie ubiegłorocznego budżetu województwa. Radni spotkali się 28 maja na posiedzeniu, które odbyło się w trybie zdalnym.
Co tym razem szczególnie zainteresowało członków komisji? Radni analizowali funkcjonowanie Departamentu Zdrowia UMWW, sposób powstawania programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, strukturę kosztów osobowych w pilskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Co ciekawe, radni postanowili przyjrzeć się również temu, z jaką pilnością oni i ich sejmikowi koledzy podchodzą do swoich obowiązków. Stąd poddali analizie informację na temat frekwencji na posiedzeniach komisji i sesjach sejmiku w 2019 roku, a także skalę i sposób ewentualnego usprawiedliwiania nieobecności przez przewodniczącego sejmiku. To także ma wpływ na wykonanie zaplanowanego budżetu województwa, bo za nieobecności nieusprawiedliwione radni mają potrącaną część należnej im diety.


Galeria zdjęć:

  • ANALIZUJĄ BUDŻET
pdf    drukuj    drukuj