Kalendarium wydarzeń


11 lutego 2019 r.  Na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW zaprezentowano Założenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
28 stycznia 2019 r.  Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030
5 października 2018 r.  Powołanie zespołu roboczego ds. koordynacji prac nad założeniami projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
od 1 lipca 2018 r.  
do 31 sierpnia 2018 r.  
Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów województwa wielkopolskiego

 

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne
23 maja 2018 r.   spotkanie regionalne w Poznaniu
Konferencja inaugurująca prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego oraz rozpoczynająca debatę na temat rozwoju Wielkopolski.
  cykl spotkań subregionalnych
24 maja 2018 r.   spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia)
4 czerwca 2018 r.   spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna)
11 czerwca 2018 r.   spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Południowa)
21 czerwca 2018 r.   spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna)
22 czerwca 2018 r.   spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia)
  Spotkania poświęcone zostały poszczególnym częściom województwa, ich celem była prezentacja dotychczasowej wiedzy o Wielkopolsce, przekazanie informacji o kluczowych założeniach strategii, prezentacja treści lokalnych dokumentów strategicznych na poszczególnych obszarach województwa, a przede wszystkim dyskusja diagnostyczna nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego.
pdf    drukuj    drukuj