PEJZAŻ I ARCHITEKTURA WIELKOPOLSKI W MUZEUM W LESZNIE


Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza na wystawę pokonkursową XXII Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego pod tytułem „Pejzaż i architektura Wielkopolski” . Celem konkursu jest inspirowanie twórczości plastycznej i fotograficznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i kulturowe pejzażu i architektury Wielkopolski, szczególnie na zabytki, obiekty kultury materialnej i pomniki przyrody regionu. Plon Konkursu jest również artystyczną dokumentacją ciekawych i wartościowych kulturowo zakątków, które warto zachować dla następnych pokoleń.

pdf    drukuj    drukuj