35 tys. kombinezonów ochronnych od Marszałka dla wielkopolskich szpitali


Marszałek Marek Woźniak poinformował o przekazaniu pracownikom ochrony zdrowia kolejnych środków ochrony osobistej. „Kontynuujemy dzieło wsparcia białego personelu, któremu bardzo dziękuję za ofiarność i zaangażowanie na rzecz zdrowia Wielkopolan! Tym razem 35,6 tys. sztuk kombinezonów chroniących przed SARS-CoV-2 trafia do 20 placówek i 2 stacji krwiodawstwa w naszym regionie. Najwięcej, bo 20 tys. kombinezonów otrzymał jednoimienny Szpital im. Józefa Strusia. Pozostałe w najbliższych dniach trafią do 19 marszałkowskich jednostek medycznych i regionalnych centrów krwiodawstwa w Poznaniu i Kaliszu.

W ramach obecnej dostawy wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia otrzymują również ponad 9 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Całkowita sprzętu zakupionego kolejny raz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego to blisko 4,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w minionym miesiącu do wielkopolskich szpitali Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 230 tys. sztuk środków ochrony osobistej, w tym 7,4 tys. kombinezonów, maski chirurgiczne, rękawiczki, a także oraz ponad 6 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Z kolei w połowie kwietnia tego roku w ramach marszałkowskiej dostawy do szpitali trafiło 580 tys. maseczek chirurgicznych i FFP2/N95 oraz 8 tysięcy przyłbic.

Zakup sprzętu jest finansowany z funduszy unijnych, będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

WRPO 2014 2020 wers. kwiecień 2020


Galeria zdjęć:

  • 35 tys. kombinezonów ochronnych od Marszałka dla wielkopolskich szpitali
  • 35 tys. kombinezonów ochronnych od Marszałka dla wielkopolskich szpitali
  • 35 tys. kombinezonów ochronnych od Marszałka dla wielkopolskich szpitali
pdf    drukuj    drukuj