Józek Nowak "Artyści"


Józef Nowak to artysta, który tak samo jak jego sztuka, pełen jest kontrastów. Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w przebytej przez niego drodze twórczej. Urodził się w 1962 roku w Jordanowie. Studia ukończył w 1991 roku na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Za główny temat swojej twórczości wybrał człowieka, z całym bagażem doświadczeń i indywidualnością istnienia. Nie wartościuje bytów ludzkich, tak samo pochylając się nad bezdomnymi, jak i artystami. Ogranicza się do pracy w drewnie, tworzy w bardzo indywidualnej formule stylowej. Przedstawiane przez Józefa Nowaka postaci odwzorowane są z zachowaniem całkowitego realizmu. Jednak to nie sylwetce poświęcona jest największa uwaga, a twarzom. Tak samo jak nie estetyczne wrażenie jest przewodnim celem artysty, a raczej próba nawiązania relacji psychicznej pomiędzy rzeźbami a odbiorcami sztuki.

Termin:
24.09.2020 18:00
Lokalizacja:
Muzeum Okręgowe w Koninie, spichlerz
Organizator:
Muzeum Okręgowe w Koninie
 
pdf    drukuj    drukuj