Komisje Sejmiku


 • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2013 r., poz.431).
 • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
 • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Aktualnie działające komisje Sejmiku:

 • KOMISJA REWIZYJNA
 • KOMISJA BUDŻETOWA
 • KOMISJA STATUTOWA
 • KOMISJA STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
 • KOMISJA GOSPODARKI
 • KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 • KOMISJA RODZINY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
 • KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 • KOMISJA EDUKACJI I NAUKI
 • KOMISJA KULTURY
 • KOMISJA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

 

Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji


Komisja Rewizyjna:

 1. URBANEK HIERONIM - Przewodniczący Komisji
 2. WIŚNIEWSKI MACIEJ - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. BERENDT JAROSŁAW
 4. MARSZAŁEK FRANCISZEK
 5. MARCIN PORZUCEK


Komisja Budżetowa:

 1. GRZESIEK JAN - Przewodniczący Komisji
 2. CZERWIŃSKI ZBIGNIEW - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. BERENDT JAROSŁAW
 4. BUGAJSKI TOMASZ
 5. GRABOWSKI KRZYSZTOF
 6. JANKOWIAK WOJCIECH
 7. KADO JERZY
 8. MIKOŁAJCZAK STEFAN
 9. WOŹNIAK MAREK
 10. ŻELANOWSKI RAFAŁ


Komisja Statutowa:

 1. PAŁASZ KAZIMIERZ - Przewodniczący Komisji
 2. TREPIŃSKI BOGDAN - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. DYMARSKI LECH
 4. MARSZAŁEK FRANCISZEK
 5. PORZUCEK MARCIN


Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

 1. HAUPT ZBIGNIEW - Przewodniczący Komisji
 2. PORZUCEK MARCIN - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. BERENDT JAROSŁAW
 4. DZIEWIAŁTOWSKI-GINTOWT BARTOSZ
 5. JANKOWIAK WOJCIECH
 6. MARSZAŁEK FRANCISZEK
 7. MOSIŃSKI JAN
 8. MROZIŃSKI ANDRZEJ
 9. SOKOŁOWSKA TATIANA
 10. URBANEK HIERONIM
 11. WIŚNIEWSKI MACIEJ
 12. WITUSKI MACIEJ


Komisja Gospodarki:

 1. WITKOWSKI WALDEMAR - Przewodniczący Komisji
 2. CIEŚLAK CZESŁAW - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. DĄBROWSKI MACIEJ
 4. GRABOWSKI KRZYSZTOF
 5. SOKOŁOWSKA TATIANA
 6. URBANEK HIERONIM
 7. ŻELANOWSKI RAFAŁ


Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

 1. SOWA MAREK - Wiceprzewodniczący Komisji
 2. CZERWIŃSKI ZBIGNIEW
 3. DUDA KAROLINA
 4. JANKOWIAK WOJCIECH
 5. KACZMAREK SEWERYN
 6. KUJAWA KAROL
 7. SZOPIŃSKI HENRYK
 8. TREPIŃSKI BOGDAN
 9. URBANEK HIERONIM
 10. WITUSKI MACIEJ


 Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego:

 1. ŻELANOWSKI RAFAŁ - Przewodniczący Komisji
 2. KACZMAREK SEWERYN - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. AJCHLER ZBIGNIEW
 4. BUGAJSKI TOMASZ
 5. CZERWIŃSKI ZBIGNIEW
 6. GRABKOWSKA MARIA
 7. JANKOWIAK WOJCIECH
 8. KADO JERZY
 9. MIKOŁAJCZAK STEFAN
 10. MOSIŃSKI JAN
 11. NOWAK BARBARA
 12. SOKOŁOWSKA TATIANA
 13. STRYJSKA MAŁGORZATA
 14. WOŹNIAK MAREK

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. CIEŚLAK CZESŁAW - Przewodniczący Komisji
 2. NOWAK BARBARA - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. AJCHLER ZBIGNIEW
 4. CZARNOTA MARIOLA
 5. DĄBROWSKI MACIEJ
 6. GRABOWSKI KRZYSZTOF
 7. KADO JERZY
 8. KUJAWA KAROL
 9. SOWA MAREK


Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. DĄBROWSKI MACIEJ - Przewodniczący Komisji
 2. KACZMAREK SEWERYN - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. BUGAJSKI TOMASZ
 4. CIECHANOWSKA-BARNUŚ JOANNA
 5. DUDA KAROLINA
 6. GRABOWSKI KRZYSZTOF
 7. HAUPT ZBIGNIEW
 8. MARSZAŁEK FRANCISZEK
 9. MOSIŃSKI JAN
 10. PAŁASZ KAZIMIERZ
 11. SZOPIŃSKI HENRYK
 12. WITKOWSKI WALDEMAR


Komisja Edukacji i Nauki:

 1. MIKOŁAJCZAK STEFAN - Przewodniczący Komisji
 2. NOWAK BARBARA - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. BUGAJSKI TOMASZ
 4. CIECHANOWSKA-BARNUŚ JOANNA
 5. CZARNOTA MARIOLA
 6. DZIEWIAŁTOWSKI-GINTOWT BARTOSZ
 7. STRYJSKA MAŁGORZATA
 8. TREPIŃSKI BOGDAN


Komisja Kultury:

 1. GRABKOWSKA MARIA - Przewodnicząca Komisji
 2. SZOPIŃSKI HENRYK - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. CIECHANOWSKA-BARNUŚ JOANNA
 4. CZARNOTA MARIOLA
 5. DUDA KAROLINA
 6. MIKOŁAJCZAK STEFAN
 7. NOWAK BARBARA
 8. SOKOŁOWSKA TATIANA
 9. STRYJSKA MAŁGORZATA
 10. WITKOWSKI WALDEMAR


Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

 1. WITUSKI MACIEJ - Przewodniczący Komisji
 2. MROZIŃSKI ANDRZEJ - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. AJCHLER ZBIGNIEW
 4. CZARNOTA MARIOLA
 5. DZIEWIAŁTOWSKI - GINTOWT BARTOSZ
 6. GRABKOWSKA MARIA
 7. GRZESIEK JAN
 8. HAUPT ZBIGNIEW
 9. PORZUCEK MARCIN
 10. SOKOŁOWSKA TATIANA
 11. SOWA MAREK
 12. WIŚNIEWSKI MACIEJ
pdf    drukuj    drukuj