Moje boisko - ORLIK 2012


Województwo Wielkopolskie jest realizatorem rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program zakładał budowę kompleksu sportowego, składającego się z boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Harmonogram realizacji programu obejmował lata 2008-2012. 


pdf    drukuj    drukuj